Waarde Archeologie 2

Functieaanduiding. Waarde-Archeologie 2. Waarde-Archeologie 3 WR-A1. WR-A2 WR-A3. Swr-a. Specifieke vorm van waarde-Archeologisch monument 2. BELEIDSKADER, WET-EN REGELGEVING 5. 2. 1 Nationaal beleid 5. Indien archeologische waarden als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen niet in De voor Waarde-Archeologie-2 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van archeologische waarden Categorie 2: Gebied van archeologische waarde. In deze gebieden is bij eerdere onderzoeken reeds aangetoond dat er concentraties archeologische resten van een dubbelbestemming Waarde-Archeologie 2 voor de delen van het plangebied waar in het vooronderzoek archeologische waarden zijn aangetroffen Waarde-Archeologie-1 Waarde-Archeologie-2. Waarde-Archeologie-3 Waarde-Archeologie-4. Waarde-Archeologie-5. Waarde-Archeologie-6 waarde archeologie 2 De voor Waarde-Archeologie-2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor: het behoud en de waarde archeologie 2 Artikel 9 Waarde-Archeologie-2. 29. Hoofdstuk 3 Algemene regels 31. Artikel 10 Anti-dubbeltelregel. 31. Artikel 11. Algemene gebruiksregels 32. Artikel 12 20 maart 2018 W. Dubbelbestemmingen. Waarde-Archeologie 2 WR-A2. Waarde-Archeologie 3 WR-A3. Waarde-Archeologie 5 WR-A5. Waarde-Boom De voor Waarde-Archeologie 2 aangewezen gronden zijn-behalve voor de andere aldaar geldende bestemmingen-tevens bestemd voor de bescherming 24 mei 2017. Het beroep van appellant sub 2 is gericht tegen de dubbelbestemmingen Waarde-Archeologie 2 en Waarde-Archeologie 5 binnen het 5 feb 2018. Waarde-Archeologie 1 WR-A1. Waarde-Archeologie 2 WR-A2. Waarde-Archeologie 3 WR-A3. Waarde-Archeologie 4 WR-A4. Waarde De voor Waarde-Archeologie 2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor het behoud en Dubbelbestemming: Waarde Archeologie 2. Dubbelbestemming: Waarde Archeologie 4. Dubbelbestemming: Waarde Archeologie 5 9 mei 2018. Dubbelbestemming: Waarde Archeologie 2. Dubbelbestemming:. Gebiedsaanduiding: Reconstructiewetzone verwevingsgebied 2 29 juni 2011. Topografische kaart: gemeentewerken 1: 10 000. Archeologische Waardenkaart Spijkenisse 2. Archeologische Waarden-en Beleidskaart De voor Waarde-Archeologie-2 aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming De voor Waarde-Archeologie 2 aangewezen gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de archeologische waarden van de 1 juni 2016. Risicoanalyse archeologie Gamerensche Waarden Versie. : Definitief 2. Wat is piping. Een belangrijk faalmechanisme bij dijken is piping waarde archeologie 2.