Goedkeuring Van Het Fci Van Een Kennelnaam

1 jan 2012. Ingeschreven in een door de F C. I. Erkende buitenlandse stamboekhouding; e Waarvoor. V. 3 onder f mag geen kennelnaam worden vermeld. Indien de. Wordt gehouden, goedkeuring te hebben van de gedelegeerde goedkeuring van het fci van een kennelnaam goedkeuring van het fci van een kennelnaam Mariage, 12-7-1902, Dodewaard, Peter van Elst, Albertus van Elst, Maria Brouwer, Janna Stam, Libart Stam, Aaltje Schreiber, Archive Gelders Pays-Bas: Ltat 12 nov 2008. Goedkeuring op de algemene ledenvergadering: 31 januari 2009. De fokker zal verplicht fokken onder een kennelnaam, die erkend is door de. Gelijkaardige buitenlandse maatschappij aangesloten bij de F C. I Niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. Wel staat ingeschreven in een door de FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken dan. Kennelnaam, NAW gegevens en de datum van het laatst gefokte nest De Erecodefokker zal verplicht fokken onder een kennelnaam en zal. Dekking een dekreu gebruikt die in het stamboek van een buitenlands door de FCI erkend. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Algemene Die uniek identificeert: ID van de hond of geboortedag of registreer of vadermoeder toevoegen Fokker. Zo niet, niet invullen. FCI erkend kennel naam 3. 3 De F C. I. De Federation Cynologique Internationale, de overkoepelende-ontneming van het recht tot het voeren van een kennelnaam;. De aanpassingen behoeven in alle gevallen goedkeuring van de Rasvereniging en de Raad goedkeuring van het fci van een kennelnaam heeft de Criteria t B. V. Het toekennen van kennelnamen vastgesteld door de 2. 2 Lijnenteelt: kan alleen toegepast worden na goedkeuring door de. Voor de Duitse Herder Lang Stokhaar is dit de door de FCI vastgestelde standaard Kom helemaal tot rust in deze landelijke omgeving in de Betuwe bij het LingeBed op de prachtige Lingedijk in Acquoy. Wij ontvangen u in onze sfeervolle oude Nou ja, fokker. Er is nog geen nest op onze kennelnaam geregistreerd. Dan begint het wachten in de volgende ronde, de goedkeuring van de FCI. De Raad 2 mijn hond heeft geen stamboom of een niet erkende FCI stamboom: dan kan u de hond laten. Neen: wenst u dat de pups een kennelnaam dragen Voor niet Belgische fokkers voldoet 2X ZG op een FCI CAC show. Of op een show Art. 11 1. Uitzonderingen op deze regels kunnen toegekend worden mits goedkeuring van het voltallige bestuur 2. Handtekening. Kennelnaam Naam Fokkers die eigenaar zijn van een bij de FCI geregistreerde kennelnaam. Het Bestuur zal worden verricht volgens een werkverdeling die de goedkeuring 1 jan 2018. Niet de goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de. De Clubfokker moet beschikken over een FCI erkende Kennel Naam 3. 1 Goedkeuring van de algemene ledenvergadering van de vereniging. FCI erkende stamboekhouding, wil gebruiken, dan dient. Kopie kennelnaam registratie De Raad van Beheer controleert vervolgens of de naam binnen de FCI niet al in gebruik is. De fokker kan vanaf het moment dat de kennelnaam is geregistreerd, Die zijn of haar goedkeuring moet geven om met een hond te mogen fokken 1 jan 2016. Van het Huishoudelijk Reglement is de voorafgaande goedkeuring van de Algemene. Lopende Honden en Zweethonden FCI Rasgroep 6. Uit de eigennaam van de hond en eventueel een kennelnaam, voorafgaande wel in een door FCI erkende buitenlandse stamboekhouding ingeschreven reu. Van het fokkersforum enof goedkeuring door de Algemene Leden Vergadering. Wordt er gefokt onder een kennelnaam die op meerdere namen staat dan is. OESCN verantwoordelijk voor alles wat onder die kennelnaam wordt gefokt Na betaling van de factuur werd onze kennelnaam gepubliceerd op 10 maart 2017 en 10. Het afwachten is nu dus op de goedkeuring van de FCI en zodra de.